25 Kasım 2012 Pazar

Pir Sultan Abdal Derlemeler

"Kalmadı baharım yetişti yazım/ Yalvarı yalvarı kalmadı yüzüm/ Yetişti kervanım, kalmadı izim/ Sana medet, yolun mürüvvet ya Ali"


"Kaynat muhabbetin kazanın kaynat/ Bir nasihat eyle dostlara dinlet/ Gevher deryasında gevher al da sat/ Azizim sultanım sen safa geldin"


"Dost elinden dolu içmiş deliyim/ Üstü kan köpüklü meşe seliyim/ Ben bir yol oğluyum, yol sefiliyim/ Ben de bu yayladan şaha giderim"


"Kaçma benden kaçma ey kaşı kara/ Derdine düşeli oldum avara/ Bir dostum yoktur ki halimi sora/ Gariplik gurbetlik illerde kaldım"


"Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas/ Katip arzuhalim Şah'a böyle yaz"


"Sivas ellerinde sazım çalınır/ Çamlı beller bölük bölük bölünür/ Dosttan ayrılmışım bağrım delinir/ Katip arzuhalim Şah'a böyle yaz"


"Benim pirim gayet ulu kişidir/ Yediler ulusu, kırklar eşidir/ On iki imamın server başıdır/ Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan"


"Kadılar, müftüler fetva yazarsa/ İşte kemend, işte boynum; asarsa/ İşte hançer, işte kellem; keserse/ Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan"


"Karadır kaşların, keman istemem/ Şu gönlümden özge mihman istemem/ Ölsem de derdime derman istemem/ Ok vurup sinemi deldikten sonra"

"Coşkun çaylar gibi çağlamayan yar/ Gönlünü gönlüme bağlamayan yar/ Benim bu halime ağlamayan yar/ Daha ağlamasın öldükten sonra"

"Pir Sultan'ım şu dünyaya/ Dolu geldim, dolu benim/ Bilmeyeneler bilsin beni/ Ben Ali'yim, Ali benim"

"Padişah katlime ferman dilese/ Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan"

"On yedi yerimden vursalar yara/ Cerrahlar derdime kılmasa çare/ Kemendi bend ile çekseler dara/ Yine geçmem ala gözlü Şah'ımdan"

"Erenler yolundan bir taş kaldırdım/ Gönül bahçesinde gülün soldurdum/ Bugün eksikliğim nefsi öldürdüm/ Aman Şahım mürüvvet deyü geldim"

"Pir Sultan'ım Haydar heman/ Dağları bürüdü duman/ İşte İncil, işte Kur'an/ Seçebilirsen gel beri"

"Ali Fatima'nın yâri/ Aşıklar çeker zarı/ Yezitler Zülfikâr'ı/ Çeken Murtaza Ali'dir"

"Dostun zülüfleri bölük bölüktür/ Menim ciğerciğim delik deliktir/ Muhabbetin sonu tez ayrılıktır/ Dost beni gönder de var andan ağla"

"Payım gelir erenlerin payından/ On İki İmam nesli Ali soyundan/ Selman'ın içtiği üzüm suyundan/ Bir sen iç sevdiğim, bir de bana ver"

"Sevdiğim, bağında güllerin gonca/ Usuldur boyların, bellerin ince/ Adı güzel imamların önünce/ Kerbelâ'da şehit düşemem m'ola?"

"Sen seni gör, elin ayıbını görme/ Tarikat ateştir, tamuya girme/ Sen de bu anlığın kimseye deme/ Bu sözlerim garaz anlamayasın"

"Pir Sultan Abdal'ım, mana bilemez/ Kibrine yedirip haber alamaz/ Kılavuzsuz giden yolu bulamaz/ Bulunmaz yolda yol aramayasın"

"Âşık olan âşık dârdan ayrılmaz/ Takî Nakî seven âşık yorulmaz/ Tâlip bunalmazsa pîri çağırmaz/ Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin"

"Yârinden ayrılan hiç gülmez imiş/ Akar çeşmi yaşı, silinmez imiş/ Kişinin dediği olunmaz imiş/ Salar imiş her yanına salıcı"

"Sana derim sana ey kaşı kara/ Artıyor eksilmez dost sinemde yara/ Bir aşinam yok ki halımı sora/ Yalanlı dolanlı dillerde kaldım"

"Bana gül diyorlar neme güleyim/ Gözlerim nem ile doldu n'eyleyim?/ Elin gülü açmış al ile yeşil/ Şu benim güllerim soldu n'eyleyim?"

"Pir Sultan Abdal'ım, gülüm dermişler/Bu şirin canıma nasıl kıymışlar/ İster isem dünya malın vermişler/Sensiz dünya malın n'eylerim dostum"

"Pir Sultan'ım içerimde köz yanar/ Ancak dost eliyle bu ateş söner/ Şerbet ver sevdiğim, içerim yanar/ Ay geçti, yıl geçti, yetişemedim"

"Beni görüp yönün öte döndürme/ Yine gitmez meylim sendedir sende/ Hilâl kaşlarını yere indirme/ Günah sende değil bendedir bende"

"Ben de şu dünyaya geldim giderim/ Kalsın benim davam divana kalsın/ Muhammet Ali'dir benim vekilim/ Kalsın benim davam divana kalsın"

"Dertli olmayanlar derde yanar mı/Sâdık derviş ikrârından döner mi/ Dertsiz bülbül gül dalına konar mı/Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır"

"Be yarenler, be kardaşlar/ Gör n'eyledi zaman bizi/ Gözüm yaşını akıttı/ Sel eyledi zaman bizi"

"Pir Sultan'ım der ki: deli/ Elden koymaz doğru yolu/ Ne yanarsın dünya malı/ Birin alıp gidemezsin"

"Bir güzelin aşığıyım erenler/ Onun için taşa tutar el beni/ Gündüz hayalimde, gece düşümde/ Kumdan kuma savuruyor yel beni"


"Al gül olsam, al gerdana takılsam/ Kemer olsam, ince bele sarılsam/ Köle olsam, pazarlarda satılsam/ Yarim deyi al sinene sar beni"

"Münkirin gıdası Hak'tan kesildi/ Nesimî yüzüldü, Mansur asıldı/ Dünya yetmiş kere doldu eksildi/ Dolduran Ali'dir, dolan Ali'dir"

"Dost dost diye dostu her gün sorarım/ Yitirdim o yari durmaz ararım/ Abdal Pir Sultan'ım, edem kervanım/ Bak işte sel gibi yıktı gidiyor"

"Ala gözlüm zülfün kelep eylesin/ Döksün mah yüzüne nikap eylesin/ Ali Baba Hak'tan dilek dilesin/ Bizi dar dibinde eğlemesinler"

"Pirim sorarsan Ali'dir Ali/ Altından çakılmış Düldül'ün nalı/ Kim sürdü kuyuda kırk arşın yolu/ Bu yolun erkanın bilenler gelsin"

"Birlik makamında bir güzel gördüm/ Leblerinin şekeri var, kandi var/ Âşıkı çok imiş, aradım sordum/ Nice bencileyin derdimendi var"

"Cemali geliyor hayalde, düşte/ Canım asumanda, kandilde Arş'ta/ Uzakta yakında yeminde, pişte/ Her nereye baksam Ali'm kendi var"

"Şükür olsun bu sevdaya ulaştım/ Muhabbet bağını gezdim dolaştım/ On İki İmam'ın cemine düştüm/ Şimdi boynumuzda aşk kemendi var"

"Gelir senin ile güler de oynar/ Ardınca önünce ayıbın söyler/ Bir vakit gelince önüne çıkar/ En iyi dostundan sakın sen seni"

"Öl dediğin yerde ölürüm derdin/ Kal dediğin yerde kalırım derdin/ Ben derdime derman olurum derdin/ Hele bir yol safa geldin desene"

"Pir Sultan'ım hale geldik/ Hal içinde yola geldik/ Mansur gibi dara geldik/ Mürüvvet kerem erenler"

"Elim tutmaz güllerini dermeye/ Dilim tutmaz hasta hâlin sormaya/ Dört cevabın mânasını vermeye/ Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk"

"Pîr Sultan'ım, hamı, hası seçerim/ Ağ okurdum, aşk kitabın açarım/ Pir elinden ağu gelse içerim/ Bir sen iç sevdiğim, bir de bana ver"

"Çıktım yücesine seyran eyledim/ Gönül eğlencesi küstü bulunmaz/ Dostlar bizden muhabbeti kaldırmış/ Hiçbir ikrarında ahdi bulunmaz"

"Pir Sultan'ım eydür: kesmem ricamı/ Bulamazsın bencileyin tamamı/ Seversen Ali'yi On'ki imamı/ Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil"

"İkrâr imanı güderim/ Sensiz âlemi n'iderim?/ İşte geldim, uş giderim/ Bir tatlı dilden ötürü"

"Kırklar ile yedik, içtik/ Kaynayıp sohbette coştuk/ Yetmiş yıl kürede piştik/ Daha çiğsin, yan dediler"

"Ali'nin yarası yar yarasıdır/ Buna merhem olmaz dil yarasıdır/ Ali'yi sevmeyen Hakk'ın nesidir?/ Seversen Ali'yi değme yarama"

"Dünyanın ötesi neden malûmdur?/ Bu ilmin sırrına eren âlimdir/ Az yaşa, çok yaşa sonu ölümdür/ Bana hırka ile çul neme yetmez?"

"Benim yarim gelişinden bellidir/ Ak elleri deste deste güllüdür/ Bizi ziyan eden esmer tenlidir/ Niyaza varmanın günleri geldi"

"Yüzünde benlerin hindidir hindi/ Bilmem melek midir arştan mı indi/ Bir su ver içeyim, yüreğim yandı/ Ağustos ayında kar sen mi geldin"

"Derdine yandığım kınamayasın/ Aşık maşukunu del'eyler imiş/ Bir kömür gözlünün ateşi közü/ Yakıp bendelerin kül eyler imiş"

"Gelin bakın ateşime, közüme/ Kim dayanır bunca zalim sözüne/ Gül yüzlü yâr bassa geçse yüzüme/ Basar bendelerin yol eyler imiş"

"Pir Sultan'ım, ırak yoldan gelirsin/ Gevherin kıymetin nasıl bulursun/ Eksikliğim çoktur sen de bilirsin/ Eksiklikle kabul eyle gel beni"

"Dünya benim diye göğsünü germe/ Dünya kadar malın olsa ne fayda/ Söyleyen dillerin söylemez olur/ Bülbül gibi dilin olsa ne fayda"

"Pir Sultan Abdal'ım der: Ey gaziler/ Böyle yazılmıştır bize yazılar/ Kerbelâ dedikçe sinem sızılar/ Şu gelen ses yoksa Düldül sesi mi"

"Eksiğim aldım da meydana geldim, Ben günahkar kulum erenler mürvet"

"Erenler yerdeki yüze basmazlar/ Can olanlara derinden küsmezler/ Bir suç ile bir gardaştan geçmezler/ Ben günahkar kulum erenler mürvet."

"Ela gözlü yardan bize gel oldu/ Varamam şu yerler yazlanmayınca/ Hiç talip kalmadı ehl-i dil oldu/ Gerçekler bilinmez izlenmeyince"

"Pir Sultan'ım der ki: Okur yazarım/ Türap oldum, ayaklarda tozarım/ Yâr elinden içtim, sermest gezerim/ Erden içilmeyen meyi n'eylersin?"

"Vermişim canımı, korkmam ölümden/ Zahit bilmez gerçeklerin yolundan/ Yezit oğlu yezitlerin elinden/ Çok demdir didardan kaldım erenler"

"Erenlere eş olayım/ Bu yola yoldaş olayım/ İçeyim sarhoş olayım/ Aymak elimden gelir mi?"

"Derdimi üç gün, üç gece/ Söylerim bitmez yalınız"

"Bağlamadır benim adım/ Arşa dayanır feryadım/ Pîr Sultan Abdal üstadım/ Ben Şah'ım deyü ağlarım"

"Kondurup mihmanı yerli yerince/ Yarasına göre merhem sarsınlar"

"İçin bizim dolumuzdan/ Çıkman sakın yolumuzdan/ Pir Sultan'ım halimizden/ Bilir de var, bilmez de var"

"Biz tüccar değiliz alıp satmayız/ Erkandır yolumuz yoldan sapmayız/ Karnımız geniştir, biz kin tutmayız/ Biz Muhammet Ali diyenlerdeniz"

"Toprak kabul etmez, nerede kalırsın?"

"Aşık oldum erenler/ Aşk halinden bilenler/ Dost cemalin görenler/ Mihmanlar hoş geldiniz"

"Hasretine vasıl olam mı böyle?/ Mecnuna da baki kalır mı Leyla?/ Ölümlü dünyadır gel helal eyle/ Yüklendi barhanam kiralandı gel"

"Zahit sen bu sırra erem mi dersin/ Erenler halinden bilem mi dersin/ Mescit hak meyhane haram mı dersin/ Hak olan mescide meyhane n'eyler?"

"Şöyle bir güzelden ahd alamadım/ Bir ahdine bütün yâr bulamadım/ Bir daha ya geldim, ya gelemedim/ Dostlar bizi safa ile gönderin"

"Himmet eylen, şu dağları aşalım/ Pir aşkına kaynaşalım, coşalım/ Gelin birer birer helallaşalım/ Dostlar bizi safa ile gönderin"

"Durmaz Yezit oklar bizi"

"Pir Sultan talib devirir/ Mervan'ın külün savurur/ Yedi kat barü çevirir/ Ali anda saklar bizi"

"Bir yare mailem bir de sıfata/ Yar odur ki yarin emrini tuta/ Belki yolum düştü gidem gurbete/ Ne sen beni unut ne de ben seni"

"Söyleşelim halden hale/ Dilleşelim dilden dile/ Biz gezeriz ilden ile/ Taze açılmış gülüz biz"

"Pir Sultan'ım ne ağlarsın/ Gözünden kan yaş dağlarsın/ Sen bizden ateş umarsın/ Yanmış üfrülmüş külüz biz"

"Gelin yiyelim içelim/ Bu güzellik geçer bir gün/ Alem yaran yaran olmuş/ Ali'm sırrın açar bir gün"

"Yeyip yedirmesi hoştur/ Dayan, kahbe yürek taştır/ Can dedikleri bir kuştur/ Kuş kafesten uçar bir gün"

"Bizim dine yeni bir din demişler/ Bir lokmayı kırk can ile yemişler/ Erenler de doğru yolu komuşlar/ Biz gidelim, gitmeyenden bize ne"

"Bülbüller ötüyor dostun bağında/ Arzum yarım kaldı göğsün ağında/ Ellerim kelepçe cellat uğrunda/ Kollarım çözmeye car sen mi geldin"


"Gönül havalanıp gökte gezerken/ Bana zulüm kanlı zalimden oldu/ Kişinin çektiği dili belası/ Her ne oldu ise dilimden oldu"

"Abdal Pir Sultan'ım, bu sözüm haktır/ Vallahi sözümün hatası yoktur/ Şimdiki sofunun yezidi çoktur/ Ali'm ne yatarsın günlerin geldi"

"Pir sultan, Ali şahımız/ Hakka ulaşır ahımız/ On'ki imam katarımız/ Uyamazsın demedim mi?"

"Yârla ettiğim ahd ü aman n'oldu/ Arada söylenen nefesler kaldı/ Yola hayıf geldi, emek zay oldu/ Gidelim Pir Sultan, kimse kalmamış"

"Sılaya gönderdim gönül kuşunu/ Seyredip gidiyor dağlar başını/ Akıttığın gözlerimin yaşını/ Dökeyim de eğleneyim bir zaman"

"Bu ellerin sözü hiç bana değmez/ İlle dostun gülü yareler beni"

"Bu dünyada hiçbir eyi kalmamış/ Yaralısın ama cerrah gelmemiş/ Elif sevdiğine malum olmamış/ Yakma yar oy diyor yareler beni"

"Gezdim seyrettim dünyayı/ Şu dünyada melamet var/ Silindi gönlümün pası, Yüreğimde zılalet var"

"Geçemezsin deli gönül geçilmez/ Bir tuzakta tutamazsın epsem dur/ Bu erenler dolusudur içilmez/ Bağrın deşsen içemezsin epsem dur"

"Gidi Yezit bize Kızılbaş demiş/ Meğer Şah'ı sevmiş dese yoludur/ Yetmiş iki millet sevmedi Şahı/ Biz severiz Şah-ı Merdan Ali'dir"


1 yorum: